Kurucularımız

Sosyal Bilimler Alanında Araştırmanın Başkenti Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ülkemizin teknik alandaki rekabetçi gücüne yön veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Toplumdaki sorunların tespiti ve beklentilerin karşılanmasında girişimciler için kamusal hizmetlerin dijitalleşmesi sürecinde Üniversite-Kamu-Özel iş birliğinin geliştirilmesinde öncü rol oynayan Altındağ Belediyesi

Türkiye’nin ilk ve en güçlü Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ASBÜ Sosyokent’in kuruluş ve faaliyetlerin gelişimi açısından farklı ihtisas modellerinin geliştirilmesinde ekosistemin kurulmasına katkı sağlayan ODTÜ Teknokent

Savunma sanayindeki güçlü mühendislik deneyimini, sosyal bilimler alanına multidisipliner bir yaklaşım kazandırmaya katkı sağlayan STM A.Ş.

Sosyal inovasyon da önemli bir alana sahip, sağlık sektörünün lideri Güven Hastanesi

Toplumun değerleriyle bütünleşen bir girişimcilik modeli çerçevesinde iç ve dış ticarete yönelik yatırım ve faaliyetleri destekleyen kurumsallaşmış bir meslek ve sivil toplum kuruluşu Ankara Ticaret Odası