ASBÜ SİM

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi

Dünyanın güçlü ekonomilerinin sosyal inovasyon konusunda hem sivil toplum hem de devlet destekli çok sayıda kurumsal yapıya olanak tanıdıkları görülmektedir. Ülkemizde halihazırda sosyal inovasyon konusunda çalışan sınırlı sayıda kurum bulunmaktadır. Ankara’da ise bu yönüyle öne çıkan az sayıda kurumdan biri olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde 4 Aralık 2016 yılından bu yana Sosyal İnovasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezidir faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluş amaçları arasında sosyal inovasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak, toplumsal sorunlara yenilikçi çözüm önerileri sunmak, inovasyon, değişim ve dönüşüm alanlarında somut toplumsal çıktısı olan akademik araştırma odaklı projeler üretmek, etkin bir işbirliği ve paydaş ağı kurarak, sosyal inovasyon konusunda sürdürülebilir bir arayüz işlevi görmek, Ankara’nın ve Türkiye’nin zengin sosyal birikim ve kültürel varlığını geliştirmeye, bireylere eşit ve kaliteli yaşam sunulmasına ve sosyal uyumun güçlendirilmesine katkı sunmak bulunmaktadır.

Bu merkez, sosyal inovasyon konusunda farkındalık yaratma ve artırma çalışmalarının yanı sıra, toplumsal ve ekonomik meselelerin çözümüne katkı sunmak isteyen farklı paydaşları içeren etkin bir ağ oluşturulması yönünde de faaliyetlerine hız vermektedir. Merkez, eğitim faaliyetlerinin yanında sosyal problemlerin çözümüne yönelik yeni projeler geliştirmekte, proje üretmek isteyen sivil toplum kuruluşlarına ve devlet kurumlarına gönüllü danışmanlık hizmeti vermektedir. Merkez bünyesinde diğer bir faaliyet alanı da sosyal inovasyon konusunda altyapı geliştirme çalışmalarıdır. Ayrıca, yine Sosyal İnovasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, sosyal inovasyon alanında ihtisaslaşmış bir teknoloji geliştirme bölgesi kurulması fikrinin analiz edildiği detaylı bir fizibilite raporu, Ankara Kalkınma Ajansının Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında hazırlanmıştır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN