ASBÜ Sosyokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

ASBÜ Sosyokent, Türkiye’nin ve bölgenin toplumsal sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında uzmanlaşmayı hedefleyen  bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'dir.

ASBÜ Sosyokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi, toplumsal sorunlara yenilikçi fikirler üreten girişimcileri ve bu sorunlara çözüm arayan toplum kesimlerini kurumsal bir çatı altında bir araya getirmektedir. ASBÜ Sosyokent, sosyal inovasyon faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesine ve dolayısıyla paydaşların daha verimli bir şekilde etkileşmesine yönelik olarak bünyesinde barındırdığı merkezler, laboratuvarlar ve destek ofisleriyle hizmet vermektedir.

Bu hizmetler bir yandan girişimcilere üniversitenin sosyal bilimler alt yapısından faydalanma imkânı vermekte bir yandan da ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi aşamalarında katkı sağlamaktadır.