asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

Yeni TGB Yasasındaki Değişiklikler

Ekleme Tarihi 18.3.2021

30.09.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Kanun teklifi ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TGB) ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması gündeme gelmiştir. Söz konusu yasa teklifi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ismiyle 28.01.2021 tarihinde TBMM’de onaylanmıştır.

30.09.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Kanun teklifi ile  4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TGB) ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması gündeme gelmiştir. Söz konusu yasa teklifi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ismiyle 28.01.2021 tarihinde TBMM’de onaylanmıştır.

Değişiklikler ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

wow-1.3.0.min.js