asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

Neden Sosyal İnovasyon

dağılım eşitsizliği, işsizlik, iş sistemlerindeki değişim, toplumsal yapıdaki hızlı değişim, artan depresyon oranları, doğanın tahrip edilmesi gibi karmaşık bazı sosyal sorunlar bütün kurum ve kuruluşları (devlet, özel sektör, STK, aile vb.) ilgilendirmektedir. Bu karmaşık sorunları çözmek için kamunun veya piyasanın bilinen çözüm araçları her ne kadar gerekli olsa da yeterli olamamaktadır.

Devlet tarafından üretilen sosyal politikaların birçoğu işlevsel olmakla birlikte, bu politikaların maliyeti aşırı derecede yüksek olmaktadır. Sosyal sorunlar artmasına rağmen, 2008 ekonomik krizi ile dünya genelinde devletlerin sosyal politikalara ayırabildiği bütçe artmamış, hatta bazı konulara ayrılan bütçe azalmıştır. Diğer bir ifade ile sürekli yeni toplumsal sorunlarla yüz yüze kalan dünyamızda, toplumsal sorunlara en az geçmişteki kadar bütçe ayrılması bir ihtiyaçken, standart yöntem ve araçlarla çeşitliliği artan toplumsal sorunlarla baş edilemediği de bir gerçektir. Bu da sosyal sorunlara, devletin yanında farklı paydaş ve aktörlerin de katkı sağlamasını ve bu yolla karmaşık sorunlara çözüm aranması gerektiği sonucunu beraberinde getirmektedir.

Çünkü klasik politikalar ve yaklaşımlar tek başlarına sürdürülebilir çözümler oluşturamamaktadırlar. Her ne kadar ülkemizde sosyal koruma harcamaları artış eğiliminde olsa da, bu harcamaların artması kamu borç stokunu artırdığından kamu bütçesini zorlamakta ve bahsettiğimiz sürdürülebilirlik problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Dünyanın diğer büyük ekonomilerinde olduğu gibi, ülkemizde de sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi arayışlara yoğunlaşmak, bir lüks değil ihtiyaçtır.

Çevre kirliliği, suç oranlarındaki artış, trafik kazaları gibi sosyal maliyetleri büyük olan sorunlar ile mücadelede, önleyici tedbirler ya da koruyucu uygulamalar hayata geçirildiğinde daha işlevsel bir sorun çözme yöntemi devreye girmektedir. Bilindiği gibi bir hastalığı önlemek, tedavi etmekten çok daha az maliyetli ve kolaydır! Ne var ki, kimi zaman önleyici tedbirlerin benimsenmesindeki başarı oranları çok düşük kalmakta ve sosyal boyutu eksik kalan teknik inovasyonlar davranış değişikliğine dönüşememektedir. Bu durum da sorunların çözümü için toplumsal olanı da kapsayacak bir biçimde yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

wow-1.3.0.min.js