asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

KOSGEB Teknoyatırım Programı Başvuruya Açıldı

Ekleme Tarihi 29.1.2021

“KOSGEB’in Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı olan KOBİ TEKNOYATIRIM’da başvurular alınmaya başlandı.”

Program çerçevesinde KOBİ’lerin makine, teçhizat ve yazılım giderleri için yüzde 60 geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli olmak üzere yüzde 100’e varan oranlarda destek sağlanacağı duyuruldu. Ayrıca personel, eğitim, danışmanlık, tanıtım, pazarlama vb. giderlerine yüzde 60 oranında geri ödemesiz destek sağlanacağı belirtildi. Düşük ve orta düşük teknolojili ürünler için destek miktarı 500 bin TL iken, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için 5 milyon TL olacağı açıklandı.

Hibe programıyla öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen programın KOBİ ayağı KOSGEB tarafından yürütülüyor.

wow-1.3.0.min.js