asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi” İçin Sözleşme İmzalandı

Ekleme Tarihi 29.1.2021

ASBÜ-SİM’in Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Onaylanan “Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağ Yapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi" İçin Sözleşme İmzalandı

ASBÜ-SİM ekibi tarafından hazırlanan ve 2018 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan "Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağyapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi" için 29.01.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

"Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağyapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi"nin genel amacı, sosyal girişimcilik alanında etkin bir ağ yapının tasarlanarak tüm aktörler arasında iş birliği kapasitesini geliştirecek, etkileşimli ve sürdürülebilir bir araştırma altyapısının kurgulanarak bilgi üretiminin toplumsal faydaya dönüşümünü sağlamaktır. Sosyal girişimcilik ortamının değişim-dönüşümünü sağlamak yolu ile Ankara ilinin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik sürdürülebilir bir ağ yapının kurularak muhtemel paydaşların ihtiyaç duyacağı başlıca üç alandaki araştırma altyapısının fizibilitesinin yapılarak, hayata geçirilme sürecine temel teşkil etmektir. Söz konusu araştırma altyapılarının ASBÜ Sosyokent destek mekanizmaları bünyesinde öncelikli araştırma altyapıları olarak desteklenecek ve proje kapsamında kurgulanan modelin tamamlanmasına katkı sağlayacaktır.

İlgili Görseller
wow-1.3.0.min.js