asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

Toplumsal Sorunlar & Toplumsal Katkı

Üniversitelerin topluma katkısı bağlamında, sorun çözme ve inovasyon kapasitesi yeni bir rol olarak tanımlanmaktadır. Eğitim ve temel araştırma gibi üniversitelerin geleneksel odağı, üçlü sarmal olarak tanımlanan üniversitesanayi- kamu işbirliği veya ulusal ve bölgesel inovasyon sistemleri çerçevesinde girişimci üniversite odağına doğru evrilerek toplumsal ve ekonomik anlamda pozitif değer üretmeye başlamıştır. Bu paradigma değişimi, üniversite ile toplum arasında güven, ortak değer, bilişsel yakınlık ve dolayısıyla paylaşılan ortak fiziksel alanların oluşmasına yol açmıştır.

Ekonomik aktörler arasında fiziksel yakınlığı sağlayan sanayi bölgelerinde olduğu gibi 1950’li yıllarda kurulmaya başlayan bilim parklarıyla üniversite ile toplum aktörleri arasındaki fiziksel ortak altyapı imkanı sağlanarak bilimsel bilginin ticarileştirmesini sağlayan akademik girişimcilik kapasitesi geliştirilmiştir. 1980’li yıllardan itibaren sayıları oldukça artan bu bilim parkları ile dünyadaki inovasyon kapasitesi hızlı bir şekilde gelişerek bölgesel ve küresel rekabetin yapısını değiştirecek yeni bir ekonomi düzenine yol açmıştır. Bilgi ekonomisi olarak tanımlanan bu yeni ekonomik düzen, küresel ölçekli imalat markalarının değil yüksek teknolojiye dayalı girişim ve markaların hakim olduğu rekabet anlayışını doğurmuştur. Stanford Üniversitesi tarafından 1950 yılında kurulmaya başlanan Silikon Vadisi, 1960 yılında MIT Tech Square ve 1970 yılında kurulan Cambridge Bilim Parkı gibi tanımlı park ölçeğinden Fransa ve Japonya’da geliştirilen bilim şehri projelerinden sonra daha odaklı ve küçük ölçekli hızlandırıcılar ve kuluçka merkezleri olarak yapılandırılan bilim birimleri, teknoloji transfer merkezleri ve laboratuvarlar üniversitelerdeki girişimcilik kapasitesini destekleyici araştırma altyapısı mekanizmaları olarak görülebilir.

wow-1.3.0.min.js