asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

Sosyal Etki Analizi

Bütüncül bir sosyal etki analizinde, ekonomik, demografik, çevresel ve kültürel etkiler analiz edilirken, risk değerlendirmesi yapılır ve proje programı ve politikalar değerlendirilir.

Toplumsal sorunların çözümü için geliştirilen yöntemler, yeni politikalar, uygulamalar, hizmetler her zaman beklenen sonucu doğurmayabilir. Toplumu ilgilendiren yeni projelerin, süreçlerin ve politikaların, uygulamaya geçilmeden önce oluşabilecek toplumsal yansımalarının bağımsız biçimde yapılması ve toplumun beklenti, ihtiyaç ve önceliklerine göre gerekli tadilatların ya da düzenlemelerin hayata geçirildikten sonra uygulamaya konulması, yeni uygulamaların daha başarılı ve istenen sonuçlar doğurması için önem arz etmektedir.


Yeni uygulamaların, tüm toplum kesimlerine yayılmadan önce pilot uygulamalarının yapılarak, uygulamanın olumlu ve olumsuz yönlerinin objektif biçimde ortaya konması, pozitif sosyal dönüşümün sağlanması için önemli bir süreçtir. Bu ölçümlemenin, tamamen bağımsız, güçlü bilimsel altyapısı olan bir kurum tarafından yapılması ise sonuçların güvenilirliği açısından önemli bir faktördür. Bütüncül bir sosyal etki analizinde, ekonomik, demografik, çevresel ve kültürel etkiler analiz edilirken, risk değerlendirmesi yapılır ve proje programı ve politikalar değerlendirilir. Ayrıca yapılacak uygulamadan kırılgan grupların (azınlıklar, göçmenler vb) olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenip etkilenmeyeceğine bakılır. Uygulamanın gelecekte potansiyel olarak suç oranlarında, hastalıklarda, uyuşmazlıklarda vb artışa neden olup olmayacağı tespit edilir.

wow-1.3.0.min.js