asbusim@asbu.edu.tr
Katalog Portal Girisi

Sadece katma değeri yüksek bilgi değil, aynı zamanda topluma değer katan bilgi üretimi…

insanlarının ve girişimcilerin sosyal sorunların çözümüne yönelik ürün, süreç ya da yöntem geliştirmelerine katkı sunmaları sağlanacaktır. Bu anlamda, Fen Bilimleri ve diğer alanlar ile Sosyal Bilimler konusunda yapılan çalışmalar birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı konumundadır. Ülkelerin bilimsel yöntemden sapmadan fakat kendi araştırma tasarımını oluşturacak kabiliyette birtakım bilim üretme ve bilim geliştirme altyapılarına ihtiyaç duydukları kuşku götürmez bir gerçektir. Politik bağımsızlığın konsolidasyonunda ekonomik bağımsızlığın yanında bilimsel özerklik de önemli yer tutmaktadır. Böyle bir araştırma altyapısının stratejik önemi, hem Türkiye’nin 2023 hedefleri ile hem de ASBÜ’nün stratejik öncelikleriyle örtüşmektedir. Sosyal bilimler alanında yapacağı araştırmalarla ülkenin geleceğine ışık tutmayı ve araştırma evrenine katkıda bulunmayı; araştırma, eğitim ve hizmet alanındaki üretimini toplum yararına sunmayı amaçlayan misyonu ile ASBÜ, farklılaşma stratejisine uygun olarak, uygulamalı sosyal bilimler alanında dünya çapında etkin bir konum elde ederek, ülkemizin dünya Sosyal Bilimler geleneğine katkı sunması için gereken araştırma altyapısı bileşenleri, Sosyokent bünyesindeki ar-ge laboratuvarları ile ortaya konulacaktır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bir araştırma üniversitesi olarak kurulmuştur. Araştırma üniversitelerinde, - Lisans eğitimi ile lisans üstü eğitime verilen önem eş değer taşımakta, - Nitelikli bilimsel araştırmalar yürütülmekte, - Nitelikli yayınlar çıkarılmakta, - Teorik ve uygulamaya dönük yenilikler üretilip topluma fayda sağlayacak şekilde hayata geçirilmektedir. Sosyal bilimler alanında yapacağı araştırmalarla ülkenin geleceğine ışık tutmayı ve araştırma evrenine katkıda bulunmayı; araştırma, eğitim ve hizmet alanındaki üretimini toplum yararına sunmayı amaçlayan misyonu ile ASBÜ, farklılaşma stratejisine uygun olarak, uygulamalı sosyal bilimler alanında dünya çapında etkin bir konum elde ederek, ülkemizin dünya Sosyal Bilimler geleneğine katkı sunan bir yapıda olması için gereken çalışma altyapısı bileşenlerini kurmayı hedeflemektedir.

wow-1.3.0.min.js